Skip to main content

Lysol Universal Våtservetter

Lysol Universal Våtservetter

Lysol-MultipurposeWipes-60pcs-640x640.png

Lysol Universal Våtservetter dödar eliminerar 99,9 % av alla virus och bakterier inklusive covid-19-viruset*, så att du enkelt och effektivt kan rengöra och desinficera ytor både hemma, på jobbet och andra ställen. De kan också användas på ytor som kommer i kontakt med livsmedel***. Ingen sköljning behövs.

• Fria från blekmedel 

• Biologiskt nedbrytbara**

• Tar bort 90 % av alla allergener: gräspollen, dammkvalster, husdjurshår (t.ex. från katt och hund)

• Lämpliga att använda på de flesta ytor: Handfat, kakel, badkar och bänkytor, toalettstolar, behandlade träytor, glasytor, sopkärl, golv, kylskåp, diskhoar*** 

• Dödar bakterier: ecoli, S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae positive och virus som influensvirus (H1N1) och SARS-COV-2 (covid-19).

*Eliminerar 99,9% av bakterier som E. coli och virus som  influensavirus (H1N1) och SARS-CoV-2-virus (Covid-19)

**Dukarna är återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning och har testats enligt EN13432 under förhållanden som råder i privatbostäder och på kommunala anläggningar

 ***vid användning enligt bruksanvisningen på förpackningen

Börja alltid med att testa på ett mindre synligt område i minst 5 minuter. Öppna den återförslutbara förpackningen och dra ut en rengöringsduk. Stäng förpackningen efter varje användning och förvara den upp och ned så att dukarna inte torkar ut. Rengöring: Torka av ytan med en rengöringsduk. Låt lufttorka. Upprepa vid svårare fläckar. Desinficering: Rengör ytan först, innan du använder duken. En duk räcker för att blöta ned ett område på 44 cm x 44 cm. Låt ytan förbli blöt i minst 5 minuter. Låt lufttorka. För ytor som kommer i kontakt med livsmedel: Använd endast på hårda, icke-porösa ytor. Ej lämplig för användning på marmor, obehandlad vinyl och obehandlat trä. Kassering: Får inte spolas ned. Släng duken i rätt sopbehållare enligt gällande regler. Kontakta den lokala renhållningsförvaltningen för mer information. Kassera förpackningen enligt gällande lokala regler.

 

pr. 100g Vätska: 0,52g Bensalkoniumklorid. Desinfektionsmedel, < 5%  nonjontensider, parfym, hexyl cinnamal, limonene, linalool.

 

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Läs etiketten före användning. Tvätta händer grundligt efter användning. Lämna den tömda förpackningen i henhold til lokale forskrifter. Ska inte användas för personlig hygien. Får inte spolas ned i toaletten.

 

Tillgänglig i: 30 pcs & 60 pcs