Skip to main content

Lysol Desinfektionsspray för ytor Lemon Breeze

Lysol Desinfektionsspray för ytor Lemon Breeze

3180522-Lysol-DisinfectingSpray-LemonBreeze-400ml-640x640.png

Lysol Desinfektionsspray hjälper till att skydda dig och dina nära och kära genom att eliminera 99,9 % av alla bakterier och virus, inklusive covid-19.* Den är snabb, effektiv och lätt att använda, och den börjar motverka bakterier och virus direkt vid första kontakten.

Genom sin bakteriedödande effekt tar sprayen bort lukter och efterlämnar en frisk doft av nytvättat. Lysol Desinfektionsspray kan användas på hundratals olika typer av ytor: allt från hårda ytor som dörrhandtag, köksbänkar, soptunnor, handfat och toalettstolar till mjuka ytor som soffor, skor och innersulor. 

*Eliminerar 99,9% av bakterier som E. coli och virus som  influensavirus (H1N1) och SARS-CoV-2-virus (Covid-19)

Så här gör du: 

Skaka behållaren ordentligt, håll den 15-20 cm från den rengjorda ytan och spraya tills ytan täcks av en dimma. Vid användning på mjuka ytor (textil) ska materialet inte genomfuktas. Låt lufttorka. Behöver inte torkas av. Olika ytor kan ge olika resultat. Testa alltid på ett litet, mindre synligt område före användning. Använd inte produkten på läder, polerat trä, målade ytor eller akrylplast. SKA INTE ANVÄNDAS FÖR PERSONLIG HYGIEN. Användningsområden: Toalett/badrum, papperskorgar, diskbänkar, dörrhandtag, kakel, klinkers, duschkabiner, soffor, mjuka ytor, stoppade möbler, bilsäten, husdjurskorgar**.

** Använd ansvarsfullt och följ användningsanvisningarna.

 

pr. 100g Vätska - 58g etanol - 0,1g ADBAS, desinfektionsmedel, parfym, Limonene, Hexyl cinnamic aldehyde

 

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd ögonskydd. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

VARNING: Använd endast enligt anvisningar. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Lämna den tömda förpackningen i henhold til lokale forskrifter.