Skip to main content

Hur blir man förkyld?

Hur blir man förkyld?

Hur man blir förkyld varierar från person till person, men allt börjar när den första personen smittas med viruset. 

 

Enligt WebMD, ett amerikanskt företag som tillhandahåller hälsoinformationstjänster, smittas vi av virus när vi rör vid föremål på vars yta det finns viruspartiklar, till exempel dörrhandtag och tangentbord, och sedan sprider virusen genom att röra vid näsan eller munnen. När immunförsvaret uppfattar att något är fel, till exempel en ond bakterie eller ett virus, angriper det direkt, vilket tar energi från kroppen så att man känner sig trött och svag. Förkylnings- och influensavirus kan överleva i upp till 48 timmar på vissa ytor, vilket innebär att de kan finnas kvar i hemmet alldeles för länge. Det är viktigt att veta var förkylnings- och influensavirus och sjukdomsframkallande bakterier gömmer sig i hemmet för att förhindra att de sprids mellan familjemedlemmar.

 

Platser där förkylnings- och influensavirus och andra sjukdomsframkallande mikroorganismer gömmer sig:

 

 • Datortangentbord 

 

 • Dörrhandtag

 

 • Köksredskap

 

 • Kranar 

 

 • Arbetsbänkar 

 

 • Ledstänger och handledare på rulltrappor

 

 • Väskhandtag

 

 • Strömbrytare

 

 • Fjärrrkontroller

 

 • Leksaker

 

 • Pennor

 

 • Offentliga toaletter

 

 • Flygplan

 

 

Offentliga utrymmen, till exempel toaletter och hissar, är ofta kontaminerade med bakterier och virus och kan bidra till spridning av förkylning, influensa och andra sjukdomar. Se till att tvätta händerna med tvål i minst 20 sekunder efter att du har varit på toaletten: det kan minska antalet människor som smittas med förkylningsvirus med så mycket som 21 procent. Det är också viktigt att tvätta händerna innan du rör vid ögonen, munnen eller näsan.

 

Desinficera ytorna hemma enligt bruksanvisningen med Lysol® desinfektionssprej, så dödar du 99,9 procent av alla virus och bakterier. Glöm inte nattduksbord och datorspelskontroller när du jagar förkylnings- och influensavirus och sjukdomsframkallande bakterier hemma. Det kan verka mystiskt hur man smittas med en förkylning, men en sak är säker: om du håller rent hemma på rätt sätt kan du minska risken.