Skip to main content

Coronaviruset – covid-19

Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus: Information om coronaviruset covid-19 och användbara tips

Historik

Den 11 februari 2020 använde Världshälsoorganisationen WHO för första gången ett officiellt namn på sjukdomen som orsakades av 2019 års epidemi med det nya coronaviruset: covid-19. Själva viruset har fått namnet SARS-CoV-2 av Internationella kommittén för virustaxonomi.

Vad är coronaviruset

Enligt Världshälsoorganisationen [1] är coronavirus (CoV) en stor virusfamilj som orsakar sjukdomar som omfattar allt från förkylning till allvarligare sjukdomar som Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS-CoV) och svår akut respiratorisk sjukdom (SARS-CoV).

Vad är det nya coronaviruset 2019

2019 års nya coronavirus, som tidigare kallades 2019-nCoV och nu kallas SARS-CoV-2, är en ny stam av coronavirus som först identifierades under utredningen av ett sjukdomsutbrott i Wuhan i Kina. Det är viktigt att notera hur mycket det kan variera hur lätt ett virus sprids från person till person. Vissa virus är mycket smittsamma, andra är mindre smittsamma. Studier pågår för att förstå överförbarheten, svårighetsgraden hos den sjukdom som orsakas och andra egenskaper hos det nya coronaviruset, men spridningen sker från person till person [1].

Symtomen på det nya coronaviruset

Enligt den regeringens webbplats kan covid-19 orsaka:

 • Feber eller feberkänsla (frossa, växling mellan att frysa och svettas)
 • Huvudvärk, muskelvärk, ovanlig trötthet
 • Plötslig förlust av luktsinnet (utan nästäppa), fullständig förlust av smaksinnet, diarré
 • I allvarligare fall: andningssvårigheter som kan kräva intensivvård på sjukhus och även leda till döden.

 

Enligt informationen på den franska regeringens webbplats är inkubationstiden (perioden mellan smittillfället och de första symtomen) för covid-19 i allmänhet 3–5 dagar, men den kan vara upp till 14 dagar.

Så sprids coronaviruset

Sjukdomen överförs:

 • Genom droppar från en virusbärare som bildas när personen hostar, nyser eller vid nära kontakt utan skyddsåtgärder (fysiskt avstånd, barriäråtgärder, munskydd). Den friska personen andas in dropparna med smittan och drabbas av sjukdomen
 • Genom direkt fysisk kontakt (handslag, kram, kyss ...) mellan en virusbärare och en frisk person. Viruset överförs sedan till den friska personen när de rör vid ögonen, näsan eller munnen med händerna.
 • Genom indirekt kontakt, via föremål eller ytor som kontaminerats av en virusbärare. Viruset överförs sedan till friska personer som rör vid föremålen eller ytorna och smittas när de rör vid ögonen, näsan eller munnen med händerna.

 

Bästa skyddet: barriäråtgärder (visir, munskydd, handskar) och fysiskt avstånd.

Skydda sig mot coronaviruset

Det bästa sättet att skydda sig själv och andra är att undvika att utsätta sig för viruset. Undvik att få och sprida smitta genom att:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, särskilt efter att ha varit på en offentlig plats och eller efter att du har snutit dig, hostat eller nyst. Om du inte har tvål och vatten, använd ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.
 • Undvik att röra vid ögonen, näsan och munnen med otvättade händer.
 • Täck mun och näsa med ett tygöverdrag eller ett munskydd när du är i närheten av andra människor.
 • Håll socialt avstånd (minst en meter) mellan dig själv och personer som inte bor tillsammans med dig.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor, även i ditt hem.
 • Om du har symtom som feber, hosta eller andningssvårigheter, följ folkhälsomyndighetens råd om att söka medicinsk vård.
 • Följ reglerna för korrekt beteende när det gäller att hosta och nysa för att undvika att sprida smitta till andra människor: hosta och nys i armbågsvecket eller i en pappersnäsduk i stället för att hålla handen för munnen så att överföringen av smitta genom kontakt med händerna minimeras. Kasta genast använda pappersnäsdukar och tvätta händerna ordentligt med rent vatten och tvål.

 

Rengör och desinficera dagligen föremål och ytor som människor ofta rör vid. Det gäller bland annat bord, dörrhandtag, lysknappar, bänkar, handtag, skrivbord, telefoner, tangentbord, toaletter, kranar, diskhoar och handfat.

Som vid alla infektionssjukdomar kan god hygien spela roll för spridningen. Den viktigaste folkhälsorekommendationen är dock att kontakta vården om man utvecklar symtom som tyder på att man har smittats av det nya coronaviruset. Ring först 1177 för anvisningar och berätta om din resa och dina symtom. Då får du veta hur du får behandling utan att utsätta andra för smitta. Besök Folkhälsomyndighetens webbplats för att läsa mer om vad du ska göra om du är sjuk (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/).

Felaktig användning av desinfektionsmedel

Vi har fått ett antal frågor om intern administrering av desinfektionsmedel kunde vara en effektiv behandling mot coronaviruset (SARS-CoV-2).

Som världsledande inom hälso- och hygienprodukter måste vi vara tydliga med att våra desinfektionsmedel under inga omständigheter får tillföras människokroppen (genom injektion, förtäring eller på annat sätt). Som alla produkter ska våra desinfektionsmedel och hygienprodukter endast användas på avsett sätt och i enlighet med bruksanvisningen. Läs etiketten och säkerhetsinformationen.

Eliminerar Lysol covid-19-viruset (SARS-CoV-2)?

Lysolprodukter har testats av en oberoende tredje part och godkänts av det amerikanska naturvårdsverket EPA för eliminering av SARS-CoV-2, covid-19-viruset, på hårda, icke-porösa ytor.

Mer information om detta finns på följande webbplatser:

 

[1] https://www.who.int/health-topics/coronavirus

[2] https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/